Synonymer.no

felle

Meningsgruppe: 1

anbringe

avgi

avlive

avsi

bakse

beseire

brenne av

drepe

drukne

døde

ekspedere

fast følge

fekte

feste

forgifte

forpurre

fotangel

fyre

gi

gi ild

gi nådestøtet

gjøre det av med

gjøre ende på

gjøre et hode kortere

glefse

glekse

gro

hake

hekte

henge

henrette

hugge

huke

jage

jakte på

krøke

kullkaste

kvele

kverke

la hodene rulle

legge i graven

likvidere

lynsje

manne seg opp

massakrere

myrde

nedlegge

ombringe

omstyrte

oversvømmes

påberope seg

ruse

røyte

sage

sende

sendt over i evigheten

sendt til det hinsidige

skyte

skyte hjertet opp i livet

skyte i været

skyte seg inn under

skyte ut

skyve over ende

slakte

slå bena unna

slå i hjel

slå ihjel

slå skallen inn på

sparke ben under

spolere

stikke ned

styrte

støte

ta av dage

ta kverken på

ta livet av

tilintetgjøre

tumle

tyne

uskadeliggjøre

utgyte

utrydde

utslette

veide

veie

velte

velte seg

vippe av pinnen

vokse

vrake

vri halsen om på

yte

ødelegge

Meningsgruppe: 2

8229


Andre relevante treff:

felles

fellende

felle dom

hafelle

fellesskap

fellesnavn

domfelle

fellesnytte

tilfelle

fagfelle

felle tårer

felleskjønn

bunnfelle

kampfelle

fellesinnsats

ektefelle

i fellesskap

ektefeller

noe felles

kallsfelle

i tilfelle

felleskostnader

reisefelle

ting felles

særtilfelle

omgangsfelle

verdensfelles

åndsfellesskap

meningsfeller

forbundsfelle

rettstilfelle

handelsfellesskap

unntakstilfelle

ulykkestilfelle

ved et tilfelle

for det tilfelle at

gjentakelsestilfelle

påkommende tilfelle

gjenlevende ektefelle
© Wild Wild Web 2012