Synonymer.no

favorisering

Meningsgruppe: 1

begunstigelse

behag

bevågenhet

favør

fordel

føremonn

gunst

nåde

proteksjon

særfordel

utmerkelse

velvilje

yndest

ære

æresbevisning

Meningsgruppe: 2

nepotisme
© Wild Wild Web 2012