Synonymer.no

fatteevne

Meningsgruppe: 1

begavelse

begrep

begripelse

bondevett

bonsens

common

common sense

dømmekraft

erkjennelse

folkevett

fornuft

forstand

forståelse

greie

grep

hjerne

hode

ingenium

innsikt

intellekt

intelligens

klokhet

klokskap

kløkt

logos

nemme

omdømme

omløp

omtanke

oppfatning

oppfatningsevne

oppfattelse

peiling

ratio

resong

sans

skjønn

sunn sans

tankevirksomhet

tenkeevne

vett

visdom

viten

ånd

åndsevner
© Wild Wild Web 2012