Synonymer.no

fatte

Meningsgruppe: 1

ane

anerkjenne

annamme

anspenne seg

begripe

besinne seg

bli

bli klar over

demre for

elske

erfare

erkjenne

fatte seg

finne

flokke seg

flokkes

forbinde

fordype

fordøye

forene

fornemme

forstå

fylke seg

få inn i hodet

føle

følge

gjennomskue

høre

innrømme

innse

kapere

kjenne

kjærtegne

koke

komme sammen

legge sammen to og to

lodde dybden av

lære

manne seg opp

merke

montere

møtes

nemme

oppfatte

pare

persipere

regne ut

røyne

samle seg

samle seg om

samles

sammenfatte

sanne

sanse

sanse seg

se

sette sammen

sette seg inn i

skjelne

skjønne

slutte

smake

spinne

spore

summe

summe seg

sunne seg

svirre

svøpe

ta seg sammen

tag seg sammen

tenke seg til

trekke sammen

utlede

uttrykke seg

vite

være

være med

Meningsgruppe: 2

begrense

Meningsgruppe: 3

gripe

nappe

snappe

ta

trive


Andre relevante treff:

fatter

fattes

fattet

fattelig

omfatte

fatte seg

fatteevne

fatte mot

avfatte

ufattelig

forfatte

innfatte

oppfatte

forfatter

omfattende

kortfattet

oppfattelse

innbefatte

lettfattelig

forfatterskap

innbefattet

befatte seg med

sammenfatte

misoppfatte

altomfattende

almenfattelig

oppfatte det som

fatte en beslutning

lettfattelighet

landsomfattende

allmennfattelig

som fatter seg i korthet

ikke bli oppfattet
© Wild Wild Web 2012