Synonymer.no

fasttømret

Meningsgruppe: 1

stabil

Meningsgruppe: 2

avgjort

bestemt

fastfrosset

fastholdt

fastlåst

fastspikret

forankret

holdt igjen

klippefast

låst

påståelig

rolig

stanset

stillestående

stiv

stoppet

strandet

ubevegelig

ubønnhørlig

ufølsom

ugjenkallelig

urokkelig

urørlig
© Wild Wild Web 2012