Synonymer.no

fastslå

Meningsgruppe: 1

anføre

angi

anslå

attestere

avlønne

avsløre

bedyre

beedige

begrense

begrunne

bekrefte

besegle

bestemme

betone

bevise

bevitne

definere

deiktisk

demonstrativ

demonstrere

dokumentere

erklære

fastsette

fiksere

forklare

forsikre

fremheve

fyndig

føre bevis for

gasjere

gi beskjed om

gjøre oppmerksom på

godtgjøre

heimle

hjemle

honorere

klarlegge

konstatere

legge for dagen

legitimere

love

manifestere

markere

nevne

oppgi

opplyse

poengtere

poengtert

presisere

prove

påpeke

påpekende

påstå

påvise

sette fingeren på

si

si for visst

slå fast

spesifisere

stadfeste

sverge på

trekke frem

understreke

utheve

utpeke

vise

vise til

vitne om

Meningsgruppe: 2

avgjøre
© Wild Wild Web 2012