Synonymer.no

fastlåst

Meningsgruppe: 1

avgjort

bundet

fast

fastfrosset

fastholdt

fastspikret

fasttømret

forankret

forsteinet

glassaktig

handikappet

holdt igjen

i beknip

i bend

immobil

klippefast

kompromissløs

låst

med integritet

påståelig

rolig

som en saltstøtte

som i en skruestikke

som spikret

sta

stabil

stanset

stasjonær

stillestående

stiv

stoppet

strandet

ubevegelig

ubønnhørlig

ubøyelig

ufølsom

ufør

ugjenkallelig

urokkelig

urørlig

værfast

Meningsgruppe: 2

bestemt
© Wild Wild Web 2012