Synonymer.no

fasong

Meningsgruppe: 1

allure

anstrøk

approach

arbeidsmåte

art

atferd

avtrykk

begrep

beskaffenhet

bilde

bragd

bruk

bygning

bære preg av

dekor

dydsmønster

dåm

egenart

eiendommelighet

eksempel

fakte

farge

ferd

figur

flenge

forhold

form

form er

fremferd

fremgangsmåte

fremtoning

fremtreden

frisyre

genre

gestalt

gjerd

gjøren og laten

handlemåte

henseende

hevd

holdning

hårfasong

hått

karakter

klipp

konstitusjon

konstruksjon

kontur

konveniens

kroppsbygning

kutyme

lag

maksel

marmorering

merke

metafor

metode

middel

modell

modus

morfologi

mål

måte

mønster

omriss

oppbygning

oppdragelse

oppførsel

opptreden

orden

ordning

overflate

overlevering

oversikt

patina

person

plan

planmessighet

praksis

preg

prinsipp

prosedyre

prosess

regel

reisning

riss

rite

ritus

sammensetning

sed

sedvane

sett

sjanger

skabelon

skap

skapnad

skikk

skikkelse

skår

snitt

sound

spilleregler

spor

stand

statur

stell

stil

strategi

struktur

støpning

sveis

system

særegenhet

særpreg

takt og tone

taktikk

talje

tegn

teknikk

tekstur

tilnærmingsmåte

tilskjæring

tilsnitt

tilstand

tone

tradisjon

type

utforming

utseende

vandel

vane

vedtekt

vei

vekst

vesen

vis

vitne

væremåte

ytre

Meningsgruppe: 2

maner


Andre relevante treff:

hårfasong
© Wild Wild Web 2012