Synonymer.no

fasit

Meningsgruppe: 1

ende

endskap

fremgang

følge

ja

javel

jo

konklusjon

konsekvens

løsning

motinnlegg

motstykke

nei

omriss

parallell

produkt

replikk

respons

resultat

score

skåre

slutning

sum

svar

tilbakemelding

tja

utbytte

utfall

utgang

uttelling

virkning

ytelse
© Wild Wild Web 2012