Synonymer.no

fange vedkommendes interesse

Meningsgruppe: 1

arrestere

fengsle

inneslutte

Meningsgruppe: 2

beskjeftige

interessere

oppta
© Wild Wild Web 2012