Synonymer.no

famulus

Meningsgruppe: 1

adjutant

amanuensis

assistent

attaché

betjent

boy

domestikk

drabant

dreng

faktotum

hjelpemann

hjelper

hjon

håndlanger

høyre hånd

lakei

leiesvenn

medhjelper

ministrant

oppasser

oppvarter

partner

pasje

sekundant

støttespiller

svein

svenn

tjenende ånd

tjener

tyende

verktøy
© Wild Wild Web 2012