Synonymer.no

falsk

Meningsgruppe: 1

affektert

anstrengt

apokryf

apokryfisk

ettergjort

fabrikkere

fariseisk

fiktiv

fingere

fingert

finne

finne på

fordekt

foregitt

forestille

forfalsket

forfengelig

forkommen

forloren

forløyet

forrædersk

forsert

forstille seg

forstilt

forvansket

grepet ut av luften

hemmet

hul

hykkelsk

hyklersk

hyklet

hypotetisk

ikke ekte

illegitim

imaginær

imitert

jålete

kamuflert

krampaktig

kunstferdig

kunstig

kunstlet

kvasi-

liyklet

lyve

løgnaktig

maskert

oppdikte

oppdiktet

oppkonstruere

oppkonstruert

pseudo-

på liksom

på skrømt

påta

påtatt

simili-

simulere

simulert

skapaktig

skinn-

skinnhellig

skjev

skrømtet

slesk

svikaktig

svulstig

syntetisk

søkt

teatralsk

tilgjort

tilkjempet

tillært

tilsynelatende

tom

troløs

tvetunget

tvungen

uekte

ugrunnet

ulv i fåreklær

unaturlig

underfundig

uoppriktig

uoverensstemmende

uoverensstemmende med sannheten

upålitelig

uredelig

uren

usann

usannferdig

ustemt

utenpåhengt

utro

utvendig

Meningsgruppe: 2

beregnende

Meningsgruppe: 3

enøyd

feilaktig

fortegnet

gal

haltende

misvisende

tendensiøs

urett

vrang

Meningsgruppe: 4

korrekt


Andre relevante treff:

falskner

falskhet

falskneri

forfalske

falsk profet

falsk smiger

forfalsket

forfalskning

uforfalsket

gi falsk forklaring
© Wild Wild Web 2012