Synonymer.no

falle til jorden

Meningsgruppe: 1

grunn

jord

land

mark

terra

Meningsgruppe: 2

behage

briste

bryte sammen

falle i fisk

falle i god jord

feile

geo-

glippe

gå i dekning

gå i vasken

gå under jorden

havarere

holde seg skjult

jord

jorderike

jordisk

jordklode

klikke

knekke sammen

løpe ut i sanden

mislykkes

skjule seg

skjære seg

slå feil

slå klikk

sprekke

strande

svikte

verden
© Wild Wild Web 2012