Synonymer.no

faktisk

Meningsgruppe: 1

affirmativ

aldeles

allmengyldig

allmenngyldig

alvorlig

assertorisk

avgjort

avgjørende

bakenforliggende

beint frem

bejaende

bekjent

bekreftende

beryktet

beskrivende

bestemt

beviselig

bevist

bli vitterlig

bokstavelig

bramfri

da

de facto

desidert

diametralt

dypest sett

egentlig

eksakt

ekte

endelig

enkel

fast

feilfri

for all del

for enhver pris

fordomsfri

forfengelig

forgjengelig

formelig

formell

fullendt

fullstendig

fullt og fast

fysisk

ganske

genuin

gjengivende

gjøre vitterlig

helt

hovedsakelig

håndfast

håndgripelig

i orden

i realiteten

i sannhet

inkarnert

innerste

jammen

jevn

jommen

jordbunden

jordisk

kategorisk

kjent

komplett

konkret

korrekt

kort sagt

kunngjøre

legemlig

lidenskapsløs

likefrem

manifest

materialistisk

materiell

med vold og makt

min santen

min sel

notorisk

nøktern

nøytral

objektiv

opplagt

oppriktig

opprinnelig

overhodet

partout

per fas et nefas

pinedø

pinedød

plent

positiv

praktisk

presis

på død og liv

på liv og død

påtakelig

rammende

real

realistisk

reell

regelrett

regulær

ren

rent ut

rent ut sagt

rett

rett og slett

riktig

riktignok

saklig

sann

sannelig

sansbar

sanselig

sant for dyden

sant for dyden

sant å si

sikker

simpelthen

skinnbarlig

skråsikker

slett

stofflig

substansiell

så menn

så vel som

til å ta og føle på

tilforlatelig

tilkjennegi

timelig

treffende

tro

trofast

uavhengig

ubestridelig

ubetinget

uegennyttig

uengasjert

ugjendrivelig

ugjenkallelig

uhildet

ultimat

under alle omstendigheter

unektelig

uomstøtelig

uomtvistelig

upartisk

upersonlig

uskrømtet

uten sammenligning

uten videre

utvilsom

utvilsomt

uvarig

velkjent

verdslig

verifisert

veritabel

vesentlig

virkelig

virkelighetsnær

vise

viss

visselig

vitenskapelig

vitnefast

vitterlig

åpenbar

ærlig

Meningsgruppe: 2

absolutt


Andre relevante treff:

faktisk forhold

det faktiske forhold
© Wild Wild Web 2012