Synonymer.no

fagne

Meningsgruppe: 1

akseptere

anta

godta

hilse

hilse velkommen

motta

overta

ta mot

Meningsgruppe: 2

applaudere

Meningsgruppe: 3

gi foretrede

slippe inn
© Wild Wild Web 2012