Synonymer.no

fagmessig

Meningsgruppe: 1

ansett

Meningsgruppe: 2

bra

brukbar

egnet

fint

flott

fordelaktig

formålstjenlig

fullgod

gagnlig

godt

grei

gunstig

nyttig

positivt

rett

riktig

skikket

tilbørlig

tilfredsstillende

tjenlig

verdifull

verdig

Meningsgruppe: 3

god

håndverksmessig

profesjonell

proff-

solid

utlært

yrkes-
© Wild Wild Web 2012