Synonymer.no

fagkunnskap

Meningsgruppe: 1

anseelse

autoritet

myndighet

øvrighet

Meningsgruppe: 2

anseelse

betydning

erfaring

innflytelse

makt

pondus

prestisje

respekt

sakkunnskap

sikkerhet

suverenitet

verdighet

Meningsgruppe: 3

allmenndannelse

begrep

ekspertise

erkjennelse

ferdighet

innblikk

innsikt

knowhow

kunnen

kunnskap

kyndighet

kynne

lærdom

opplysning

orientering

peiling

viten

Meningsgruppe: 4

eksperthjelp
© Wild Wild Web 2012