Synonymer.no

førstehånds

Meningsgruppe: 1

autentisk

autoritativ

beint

betryggende

direkte

god

hederlig

holdbar

håndgangen

like

lojal

nøktern

nøyaktig

ordholden

patent

presis

punktlig

pålitelig

rakt

ratt

realistisk

redelig

renhårig

rettskaffen

riktig

sanndru

sannferdig

sannspurt

sikker

solid

som et urverk

stabil

stole på

stø

til å lite på

tilforlatelig

tro

trofast

troverdig

trygg

vederheftig

velunderrettet

ærlig

Meningsgruppe: 2

live

Meningsgruppe: 3

likefrem

personlig
© Wild Wild Web 2012