Synonymer.no

føresegn

Meningsgruppe: 1

diktat

eksempel

forbilde

forskrift

Meningsgruppe: 2

anordning

anvisning

bestemmelse

direktiv

forordning

hustavle

instruks

ordensregler

påbud

regel

reglement

resept

rettesnor
© Wild Wild Web 2012