Synonymer.no

føre med seg

Meningsgruppe: 1

anrette

anstifte

avføde

avle

avstedkomme

berede

betegne

bety

bevirke

bibringe

bringe

dra etter seg

ende med

foranledige

forlange

forvolde

forårsake

framkalle

fremkalle

få til følge

få til følge

føre til

gi støtet til

gjøre

ha til følge

hitføre

implisere

innebære

involvere

kreve

medbringe

medføre

provosere

påføre

representere

resultere i

skaffe

skape

skylde

stifte

tilføye

utløse

vekke

volde

voldes av

være forbundet med

være skyld i

være årsak til
© Wild Wild Web 2012