Synonymer.no

føre i sitt skjold

Meningsgruppe: 1

akte

bevissthet

disposisjon

egenart

følelsesliv

gemytt

ha i sinne

habitus

hug

humør

individualitet

indre

intellekt

karakter

legning

lynne

mentalitet

natur

natyrell

personlighet

psyke

sinn

sinnelag

sjel

temperament

tenke

vesen

ville

ånd
© Wild Wild Web 2012