Synonymer.no

føre i marken

Meningsgruppe: 1

anføre

appellere til

avlegge

befale over

beseire

bringe

bringe på bane

deponere

dirigere

forebringe

formidle

frembringe

fremføre

fremkomme med

fremkomme med

fremlegge

fremsette

fremstille

gi til beste

gjøre av

gjøre gjeldende

henge hatten på

hensette

henskyte seg under

henvise

holde seg til

komme med

lansere

lufte

makk

meddele

melde

målbære

mønstre

nedlegge

overbringe

overgå

plassere

postere

presentere

proponere

pukke på

påberope

påberope seg

referere til

rykke i marken

si

skylde på

skyte seg inn under

slå av marken

stasjonere

stille

stride

støtte seg til

ta til inntekt

unnskylde seg med

uttale

vise

Meningsgruppe: 2

angi

foregi

føre opp

gi

hitsette

ytre
© Wild Wild Web 2012