Synonymer.no

føre el. ha kontroll med

Meningsgruppe: 1

befare

besiktige

etterprøve

etterse

forvisse seg om

føre el. ha tilsyn med

gå etter i sømmene

gå over

inspisere

kontrollere

overvåke

prøve

påse

sensurere

sjekke

tilse
© Wild Wild Web 2012