Synonymer.no

føre bevis for

Meningsgruppe: 1

attestere

bekrefte

besegle

bevise

bevitne

demonstrere

dokumentere

fastslå

godtgjøre

heimle

hjemle

legge for dagen

legitimere

manifestere

prove

påvise

stadfeste

vise

vitne om
© Wild Wild Web 2012