Synonymer.no

før

Meningsgruppe: 1

avdanket

eks-

emeritus

engang

etter

for tidlig

foran tidsskjemaet

fordum

fordums

foregående

forgangne tider

forhenværende

forn

forrige

fortid

forut

fra gammelt av

før tiden

først

gamle dager

gammel

historie

i forkant

i gamle dager

i gode gamle dager

i sin tid

ikke for tidlig

ikke før

imperfektum

ligge foran timeplanen

oldtid

omsider

pensjonert

pre-

prematur

preteritum

på tide

tidlig

tidlig ute

tidligere

tidligst

tilforn

urtid

Meningsgruppe: 2

en dag

Meningsgruppe: 3

blekfet

buttet

fet

fetladen

flesket

fyldig

innfeit

korpulent

kvapset

overvektig

pløsen

svær

trivelig

velfødd

Meningsgruppe: 4

foran

forut for

innen


Andre relevante treff:

føre

før-

først

fører

førre

ufør

førebu

første

førlig

førsel

førkje

føring

uføre

iføre

føre om

før

første-

føre seg

føre opp

føre til

føre inn

førebudd

førerhus

føresegn

føremonn

førtidig

utføre

anføre

førerkort

føre frem

førerskap

før tiden

førnevnte

medfør

førstning

føre vill

anfører

føre krig

vanfør

anførsel

bokføre

innføre

tilføre

utførlig

attføre

utførsel

avføring

før nevnte

henført

førstemann

forføre

førsterett

førsteside

førstevalg

henføre

hitføre

medføre

iføre seg

forført

føre

oppføre

første tid

i første

jamføre

hardfør

førsteplass

ordfører

sjåfør

som før

talefør

sakfører

tungfør

utførelse

førstehjelp

bilfører

før omtalte

før oldfrue

før i tiden

forfører

avførende

bokfører

bortføre

jevnføre

målføre

fullført

førstepremie

jamførbar

fullføre

førstehånds

oppføring

båsføre

innføring

førstefiolin

innførsel

overført

føre med seg

dataføre

hjemføre

avføre seg

framføre

overføre

fremføre

føre à jour

oppførsel

førhistorisk

føre hen på

oppførelse

førstkommende

henførelse

ikke før

innførende

forførende

hærfører

førsteklasses

først i køen

førerstilling

føre i marken

føre i pennen

tevlefør

føre til jord

fullførte

førstehjelper

føre bevis for

oppføre seg

føre bak lyset

uførhetstrygd

ved første

sluttføre

framføring

førkristen tid

forførerisk

jevnføring

fremføring

ajourføre

livsførsel

overføring

førstereisgutt

ført bak lyset

krigførende

folkefører

fullførelse

før eller siden

førsteopptreden

før hanen galer

først og fremst

føre tilsyn med

før imperfektum

i førstningen

førstesidestoff

framførelse

henføres til

reisefører

fremførelse

bevisføring

rådføre seg

videreføre

i medfør av

i første rekke

fra først av

føre på avveier

førsteprisvinner

turistfører

vedtaksfør

være først

arbeidsfør

nyoppførelse

bannerfører

avføringsmiddel

førsteoppførelse

videreføring

gjennomføre

førstefødselsrett

bli oppført

tilbakeføre

gjennomført

journalføre

markedsføre

føre forhandlinger

føre i sitt skjold

arbeidsufør

fremmedfører

de første skritt

markedsfører

nå som før

gjeninnføring

gjennomførlig

gjennomførsel

fra første stund

gjennomføring

første ordet

rådføre seg med

føre el. ha tilsyn med

blodoverføring

ugjennomførlig

strømtilfører

ved første øyekast

privatsjåfør

før fanden får sko på

protokollfører

regnskapsfører

føre el. ha kontroll med

blant de første

tankeoverføring

ikke krigførende

ikke-krigførende

forretningsfører

før man visste ordet av det

selge skinnet før bjørnen er skutt

sette det lengste benet først
© Wild Wild Web 2012