Synonymer.no

fødemiddel

Meningsgruppe: 1

brød

ernæring

forpleining

fortæring

furasje

fôr

føde

grøn

gudslån

kolonialvarer

kost

kosthold

levnetsmiddel

mat

matvare

matvarer

måltid

niste

noe i livet

næring

næringsmiddel

proviant

rett

spise

sul

traktement

traktering

vomfyll

vått eller tørt
© Wild Wild Web 2012