Synonymer.no

fåmælt

Meningsgruppe: 1

av få ord

avskjære

avsperre

avstenge

begrense

beleire

beskjeden

bli taus

cernere

fengsle

forbeholden

forsagt

forstumme

fåordig

gjerde inn

innadvendt

inneslutte

innesluttet

inngetogen

inngjerde

innringe

introvert

kontemplativ

kort

kortfattet

lakonisk

lapidarisk

logn

lukket

lydløs

mild

målbundet

målløs

omfatte

omgi

omringe

omslutte

ordknapp

ordløs

på stedet marsj

reservert

retiré

ringe inn

sirkle inn

stille

stillfarende

stillferdig

stilltiende

stum

stuss

svar skyldig

tagal

taus

tie

tilbakeholden

tilknappet

tyst

ubevegelig

uhørlig

umeddelsom

umælende
© Wild Wild Web 2012