Synonymer.no

få nyss om

Meningsgruppe: 1

anelse

bringe i erfaring

erfare

få greie på

få kjennskap til

få vite

høre

komme under vær med

la seg fortelle

lære

nyss

oppdage

spørre
© Wild Wild Web 2012