Synonymer.no

få kjennskap til

Meningsgruppe: 1

bekjentskap

bringe i erfaring

erfare

få greie på

få nyss om

få vite

høre

komme under vær med

la seg fortelle

lære

oppdage

spørre

Meningsgruppe: 2

beskjed
© Wild Wild Web 2012