Synonymer.no

få inn

Meningsgruppe: 1

banke inn

bibringe

forlene med

formidle

gi

hamre inn

inngi

inngyte

innjage

innpode

innprente

lære

meddele

tildele

tilføye

volde

Meningsgruppe: 2

inkorporere

innarbeide

innføre

Meningsgruppe: 3

få et bein innafor

innarbeide seg

innarbeidet

innføye

integrere

kjent

vinne fotfeste


Andre relevante treff:

få innpass

få inn i hodet
© Wild Wild Web 2012