Synonymer.no

få greie på

Meningsgruppe: 1

bringe i erfaring

erfare

få kjennskap til

få nyss om

få vite

høre

komme under vær med

la seg fortelle

lære

oppdage

spørre

Meningsgruppe: 2

affære

anordning

beskjed

forstå seg på

greie

greier

ha greie på

innretning

kjennskap

sak

stell

ting

utstyr

vite
© Wild Wild Web 2012