Synonymer.no

evakuere

Meningsgruppe: 1

absentere

ambulere

amputere

avsette

avskjedige

avsondre

bannlyse

bevege

bortvise

bringe i sikkerhet

bryte opp

bryte opp fra

bryte ut

buksere

desertere

detronisere

dra bort

echappere

eliminere

eskamotere

etterlate

fjerne

fjerne seg

fjerne seg fra

flytte

flytte ut av

forføye seg bort

forlate

forsvinne

fortrekke

forvise

fraflytte

gå sin vei

gå vekk

heve

kremte

la i stikken

legge bak seg

maskere

oppgi

oppheve

pakke snippesken

radere ut

relegere

retirere

ro i land

rydde bort

rømme

rømme seg

slette

stikke av

stryke ut

svikte

ta bort

ta vekk

tokke seg

trekke seg ut av

trekke seg tilbake

trekke seg ut av

trekke tilbake

tømme

utrydde

utvise

Meningsgruppe: 2

begi
© Wild Wild Web 2012