Synonymer.no

ettertrykkelig

Meningsgruppe: 1

ordentlig

Meningsgruppe: 2

alvorlig

anselig

aplomb

bedende

behendig

bestemt

betydelig

bra

drabelig

drastisk

dreven

drøy

dyktig

dyptgående

effektiv

emfatisk

energisk

epigrammatisk

etter noter

ettertrykk

fast

forsvarlig

fullstendig

fyldig

fynd

fyndig

gjennomført

gjennomgripende

gjennomgående

gjennomtrengende

god

grundig

ha klem

hard

hel

hensiktsmessig

håndfast

hårdnakket

i dybden

iherdig

inderlig

inngående

innstendig

inntrengende

intens

klem

knapp

konsentrert

konsis

kortfattet

kraft

kraftig

lakonisk

lapidarisk

massiv

med fynd og klem

meget

metodisk

minutiøs

notetegn

nyttig

nøye

omfattende

omhyggelig

omstendelig

poengtert

positiv

praktisk

pregnant

på gløtt

på klem

radikal

rammende

real

rundelig

sann

si seks

skarpsindig

skikkelig

slag

slående

solid

statarisk

sterk

stor

stringens

systematisk

så det står etter

tak

til bunns

til gagns

treffende

ut og inn

utførlig

uttrykksfull

uttømmende

vidløftig

virke

virkelig

virkning

virkningsfull

virksom

Meningsgruppe: 3

arbeidsom
© Wild Wild Web 2012