Synonymer.no

etter alt å dømme

Meningsgruppe: 1

avgi kjennelse

avgjøre

dømme

Meningsgruppe: 2

antakelig

dømme om

etter alle

etter alle solemerker

fordømme

forestille seg

formentlig

formodentlig

hvis ikke alle julemerker slår feil

med all sannsynlighet

misbillige

nok

opplagt

presumptivt

på overflaten

rimeligvis

saktens

sannsynligvis

sikkert

synbart

tilsynelatende

trolig

tydeligvis

utadtil

uten tvil

utvilsomt

ved første øyekast

vel

ventelig

visst

å se til

åpenbar

åpenbart

øyensynlig

Meningsgruppe: 3

apparent
© Wild Wild Web 2012