Synonymer.no

etter alle solemerker

Meningsgruppe: 1

antakelig

etter alle

etter alt å dømme

formodentlig

hvis ikke alle julemerker slår feil

med all sannsynlighet

nok

presumptivt

rimeligvis

saktens

sannsynligvis

sikkert

trolig

uten tvil

vel

ventelig

visst
© Wild Wild Web 2012