Synonymer.no

ett fett

Meningsgruppe: 1

apropos

av samme art

av samme slag

av samme ulla

betydningsløs

det samme

ensbetydende

fett

forsvinnende liten

grenser mot null

gris

gå opp i opp

hipp som happ

hårfin

i det samme

ikke gjøre fra eller til

ikke målbar

ikke påaktende

ikke påaktet

ikke så farlig

ingen

intetsigende

irrelevant

ister

jevnbyrdig

komme ut på ett

kommer ut på ett

lignende

lik

likegyldig

lite forskjellig fra

lite påaktet

liten

liten eller ingen

liten forskjell

marginal

med det samme

parentetisk

perifer

periferisk

på like fot

på siden av saken

randfenomen

samtidig

sekundær

sidestilt med

smult

som to dråper vann

spekk

spissfindig

straks

synonym

talg

uansett

ubetydelig

underordnet

upåaktet

utenforliggende

uvesentlig

uviktig

være det samme

øyeblikkelig

Meningsgruppe: 2

ditto
© Wild Wild Web 2012