Synonymer.no

etappe

Meningsgruppe: 1

anpart

appoint

atom

avdeling

avsnitt

bestanddel

bit

bolk

brokke

bruddstykke

byggekloss

del

detalj

distanse

element

enhet

faktor

fase

felt

fraksjon

grad

ingrediens

komponent

konstituent

ledd

modul

moment

nivå

område

part

parti

partikkel

passasje

periode

punkt

segment

seksjon

sektor

sone

stadium

strekning

stump

stykke

takson

utdrag

utsnitt

veilengde

veistykke

Meningsgruppe: 2

epoke
© Wild Wild Web 2012