Synonymer.no

eskortere

Meningsgruppe: 1

avløse

begunstige

berge

beskjerme

beskytte

bevare

dekke

dra omsorg for

etterfølge

forskanse

forsvare

frede

følge

gardere

geleide

gå i bresjen for

holde sin hånd over

ivareta

konvoiere

live

lune

passe på

protesjere

sikre

skjerme

slutte seg til

slå lag med

ta av for

ta under sine vinger

tre i skranken for

trygge

verge

verne

vokte

våke over

Meningsgruppe: 2

bli med
© Wild Wild Web 2012