Synonymer.no

erstatte

Meningsgruppe: 1

alternere

analog

avbalansere

avløse

avløse hverandre

avregne

avvike

balansere

bety

bytte

bytte om

bytte ut

byttes på

changere

danke ut

danne motvekt

dele

divergere

ekvivalere

endre

fluktuere

forandre

fordele

fordrive

forlenge

fornye

fornyende

fornyet

fortrenge

fortsette

forvandle

fullstendiggjøre

fylle

følge

gi vederlag

gjenopprette

gjenta

gjøre ut for

gå opp i opp med

harmonere med

holde skadesløs

i takt med

innovere

jamgod

kingse

koble

kompensere

konform

konvertere

korrespondere med

korresponderende

kvitte for

lignende

lik som

likeverdig

make til

makeskifte

moderere

modifisere

modulere

motsvare

nivellere

nyansere

nyskape

nøytralisere

omarbeide

omdanne

omforme

omvelte

oppveie

overensstemmende

parallell

pendle

reformere

refundere

rembursere

remplassere

reparere

saldere

skifte

skifte ut

skyve til side

slå ut

spille

stikke ut

substituere

svinge

tilsvare

tilsvarende

tre i stedet for

tørne

utfylle

utgjøre for

utjevne

utligne

variere

veksle

vende

ville si

Meningsgruppe: 2

absolvere


Andre relevante treff:

uerstattelig
© Wild Wild Web 2012