Synonymer.no

erstatning

Meningsgruppe: 1

apanasje

attrapp

avhjelp bedring

avløsning

avstraffelse

avtrykk

belønning

betaling

bonifikasjon

bot

botemiddel

demurrage

dom

drikkepenger

driks

dusør

ekvivalens

emolument

ersatz

erstatningsløs

etterligning

etterslep

faksimile

fengsel

finnerlønn

forfalskning

frihetstap

fyllest

gebyr

gjengivelse

gjengjeld

gjengjeldelse

gjenytelse

godtgjørelse

hevn

holde skadesløs

honorar

imitasjon

indemnitet

inndragning

kaplak

kompensasjon

kopi

kunstig lem

kurtasje

lønn

lønning

mottrekk

motytelse

mulkt

nemesis

oppreisning

parodi

pastisj

plagiat

plikt

primasj

protese

provisjon

pryl

refaktie

refselse

refusjon

rekognisjon

remburs

rente

replika

represalier

retaliasjon

rett

revansje

salær

satisfaksjon

simili

skadebot

skadeserstatning

skadesløshold

skadesløsholdelse

slaveri

sold

sportel

straff

straffedom

substitutt

surrogat

takk

tilbakebetaling

tukt

utligning

vartpenger

vederlag

vedlikeholdsplikt

åbot

Meningsgruppe: 2

ekko


Andre relevante treff:

erstatningsløs

erstatningspliktig

skadeserstatning
© Wild Wild Web 2012