Synonymer.no

erobre

Meningsgruppe: 1

angripe

anstrengt

apostlenes hester

bein

bekjempe

bemektige seg

beseire

besette

beslaglegge

beta

betvinge

bli

bli herre over

bånd

erholde

erverve

falle til fote

fare

felle

finne

forsere

få bukt med

få has på

få ram på

gjøre fast

gå til topps

hærsette

hærta

innlegge seg

innta

invadere

klamp om foten

klare

klare brasene

komme i forkjøpet

krampaktig

kue

legge for sine føtter

legge under seg

lest

løpe

makte

nedkjempe

okkupere

oppnå

orke

overfløye

overgå

overmanne

overskride

overta

overvelde

overvinne

puselanke

på stående fot

påtatt

seire

seire over

skaffe seg

skynde

slå

slå av marken

slå knockout på

slå ut

stante pede

storme

straffe

straks

ta

ta innersvingen på

ta knekken på

ta luven fra

ta med storm

tilkjempe

tilkjempe seg

tilkjempet

toppe

trekke det lengste strået

tukte

underlagt

underlegge seg

undersåtter

utklasse

vinne

vinne på

ydmyke

øyeblikkelig

Meningsgruppe: 2

fylle


Andre relevante treff:

erobrer
© Wild Wild Web 2012