Synonymer.no

erklæring

Meningsgruppe: 1

advis

affidavit

akkreditiv

aksiom

anførsel

anmeldelse

annonse

anordning

appell

argument

assersjon

attest

aval

avertissement

beedigelse

befaling

bekjentgjørelse

bekreftelse

beretning

beskjed

bestemmelse

betenkning

bevis

bevitnelse

brev

bud

budskap

bulle

bulletin

dagsbefaling

dagsordre

deklarasjon

dekret

depesje

diktamen

edikt

etterretning

formidling

forsikring

fortelling

fullmakt

hemmelighet

historie

hypotese

høring

informasjon

innberetning

innstilling

intervju

irade

kommunike

kommuniké

kommunik�

kontekst

korrespondanse

kritikk

kunngjøring

kvittering

lansering

lysing

manifest

massesuggesjon

meddelelse

melding

memorandum

mening

notat

note

notifikasjon

notis

nyhet

offentliggjørelse

oppgave

opplysning

opprop

oppslag

ord

ordre

pant

postulat

pressemelding

program

programerklæring

proklama

proklamasjon

promulgasjon

propaganda

publisering

påstand

rapport

reklame

replikk

resolusjon

responsum

rundskriv

rykte

sats

setning

siende

signal

sirkulære

sladder

spurlag

telegram

tese

underretning

utsagn

uttalelse

vitnesbyrd

votum

ytring

Meningsgruppe: 2

affirmasjon


Andre relevante treff:

programerklæring
© Wild Wild Web 2012