Synonymer.no

erklære

Meningsgruppe: 1

advisere

anføre

angi

anmelde

anmerke

annonsere

attestere

avertere

avgi vitnesbyrd

avgi el. avlegge vitnesbyrd

avgjort

avsi

banne på

bebude

bedyre

beedige

bekjenne

bekjentgjøre

bekrefte

bemerke

berette

betegne

betro

betyde

bevitne

deklarere

dekretere

demonstrere

erklært

erverve

fastholde

fastslå

forfekte

forklare

forkynne

forlegge

forplikte seg på

forsikre

fortelle

forvisse

fremføre

fremholde

fremsi

garantere

gi beskjed om

gi beskjed om

gi melding om

gi sitt ord på

gi uttrykk for

gjøre gjeldende

gjøre kjent

gjøre krav på

gjøre vitterlig

hevde

informere

informere om

innberette

innskyte

konstatere

kringkaste

kunngjøre

la komme for lyset

legge for dagen

love

lyse

manifestere

markere

meddele

melde

mæle

nevne

notifisere

offentliggjøre

oppgi

opplyse

orde

overbevise

overbringe

proklamere

publisere

påpeke

påstå

rapportere

rykke inn

røpe

si

si fra

signalere

signalisere

skrive

slå opp

slå fast

stadfeste

sverge på

ta gift på

telegrafere

tilkjennegi

tillyse

tinglyse

trykke

underrette om

utbasunere

utbryte

utgi

utlyse

utrope

uttale

uttalt

uttrykke

varsku

varsle

vise

vitne

ytre

åpenbare

Meningsgruppe: 2

anslå


Andre relevante treff:

erklære kompetent

erklære død og maktesløs
© Wild Wild Web 2012