Synonymer.no

erkjenne

Meningsgruppe: 1

akseptere

akte

ane

anerkjenne

annamme

anta

approbere

autorisere

avgi tilståelse

bedyre

beedige

befeste

begripe

bejae

bekjenne

bekjenne kulør

bekjenne seg til

bekrefte

bekrefte seg

berømme

besegle

besinne seg

bestyrke

betro

bevise

bevitne

bifalle

bikte

bli

bli klar over

erfare

estimere

fatte

fatte seg

favne

finne

fordøye

fornemme

forsikre

forstå

få inn i hodet

føle

følge

gjennomskue

godkjenne

godta

gripe

gå inn på

gå med på

gå til bekjennelse

holde stikk

hylle

høre

ikle seg

innrømme

innse

kapere

kjenne

kjennes ved

klamre seg

klar

knesette

konfirmere

konstantere

konstatere

kvittere

kvittere for

legge kortene på bordet

legge sammen to og to

lodde dybden av

lovprise

lære

manne seg opp

medgi

merke

nemme

oppfatte

opptre

parafere

persipere

prise

påta seg

ratifisere

regne ut

respektere

røyne

samle seg

sanksjonere

sanne

sanse

sanse seg

se

sette seg inn i

si ja til

skjelne

skjønne

skrifte

slutte

slå til

smake

spore

stadfeste

stå

stå ved

støtte

summe seg

sunne seg

svare

ta inn

tag seg sammen

tenke seg til

tilstå

tiltre

tone flagg

trykke til sitt bryst

tyde

uttrykke seg

vedgå

vedkjenne seg

vedstå

vedta

verifisere

vidimere

vite

vitne

være

være med

være tilhenger av

Meningsgruppe: 2

attestere


Andre relevante treff:

erkjennende

erkjennelse

anerkjenne

underkjenne

anerkjennende

anerkjennelse
© Wild Wild Web 2012