Synonymer.no

ergre

Meningsgruppe: 1

affisere

anløpen

arg

arge

beite

besvære

betent

bite

blyges

bry

brysom

drille

egge

enervere

ergerlig

ergre seg

erte

falle tungt for brystet

fatal

fleipe

fleipe med

forarge

forargelig

forarget

forbitret

fornærme

forstyrre

fortørne

forulempe

gjekke

gjøre

gjøre arg

gjøre noe

gnage

gremme

gretten

gå for nær

gå ut av sitt gode skinn

gå vedkommende på nervene

ha til beste

harme

harmelig

hemme

hindre

hisse

hissig

holde leven med

hoven

ikke falle i god jord

indignere

irritere

irritere seg

irriterende

irritert

kile

kjedelig

klø

knaske

krenke

kvie seg

mishage

nage

neise

oppbrakt

opphisse

oppirre

oppirret

pikere

pine

pinlig

pirre

plage

plagsom

rød

sint

sjenere

sjenere seg

sjenerende

sjikanere

skamme seg

skandalisere

skave

skjemmes

smerte

støte

sår

såre

terge

til å få fnatt av

tirre

trykke

tråkke på tærne

tynge

ubehagelig

ufordragelig

uleilige

unnse seg

utålelig

vekke anstøt

vike tilbake for

virke som en rød klut på

være en torn i øyet på

være i veien

være til bry

være til hinder

Meningsgruppe: 2

fortredige


Andre relevante treff:

ergrelse

ergre seg

overgrep

evergreen
© Wild Wild Web 2012