Synonymer.no

erfaring

Meningsgruppe: 1

advarsel

allmenndannelse

anskuelse

autoritet

begrep

bekjennelse

dyktighet

dømmekraft

ekspertise

evne

fagkunnskap

ferdighet

fornemmelse

fornuft

forstand

forståelse

fullkommenhet

gnosis

innblikk

innsikt

intelligens

kjennskap

klokhet

klokskap

kløkt

knowhow

kunnen

kunnskap

kyndighet

kynne

livskunnskap

livsoppfatning

lærdom

lære

lærepenge

maner

modenhet

omtanke

oppfatning

oppfattelse

opplysning

orientering

peiling

persepsjon

praksis

resong

rutine

røynsle

sakkunnskap

sikkerhet

skarpsindighet

tame

trening

vane

vekker

verdensanskuelse

verdensbilde

vett

visdom

viten

øvelse

Meningsgruppe: 2

erkjennelse

Meningsgruppe: 3

manøver

operasjon

Meningsgruppe: 4

kurs

seminar

øving

Meningsgruppe: 5

drill

eksersis

opplæring

Meningsgruppe: 6

etyde

fingerøvelse

studie


Andre relevante treff:

erfarings-

erfaringslære

erfaringsmessig

livserfaring

bringe i erfaring
© Wild Wild Web 2012