Synonymer.no

epigrammatisk

Meningsgruppe: 1

bestemt

drastisk

emfatisk

energisk

ettertrykkelig

fyndig

i telegramstil

in nuce

knapp

konsentrere

konsis

kort

kortfattet

kraftig

lakonisk

lapidarisk

med fynd og klem

ordknapp

poengtert

pregnant

rammende

sammentrenge

slående

som fatter seg i korthet

synoptisk

treffende

uttrykksfull
© Wild Wild Web 2012