Synonymer.no

entydig

Meningsgruppe: 1

klar

Meningsgruppe: 2

anskuelig

avklaret

begripelig

eksplisitt

enkel

forklart

forståelig

grei

innlysende

instruktiv

kjølig

konsis

lettfattelig

lettlest

manifest

nøktern

opplagt

presis

påviselig

stringent

synlig

tydelig

utvetydig

utvilsom

åpenbar

Meningsgruppe: 3

fast
© Wild Wild Web 2012