Synonymer.no

ensartet

Meningsgruppe: 1

analog

av samme betydning

beslektet

ekvivalent

ensformig

homolog

jamførbar

lignende

lik

likeartet

motsvarende

overensstemmende

parallell

på lignende vis

sammenfallende

sidestilt

som ligner

synonym

tilsvarende

Meningsgruppe: 2

egal

enhetlig

fast

helhets-

homogen

isotrop

jevn

konsistent

løpende

monolittisk

regelmessig

stadig

stø

tett

ubrutt

uniform

Meningsgruppe: 3

konkret


Andre relevante treff:

uensartet

uensartethet
© Wild Wild Web 2012