Synonymer.no

ens siste time

Meningsgruppe: 1

avferd

avgang

bane

bortgang

daude

død

dødsfall

ende

endelikt

fall

mors

på timen

slutt

straks

stund

tid

tilintetgjørelse

time

udaude

udød

ødeleggelse
© Wild Wild Web 2012